รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ลงประกาศฟรี @A01024857

ลงประกาศฟรี

รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
http://www.expert-programming-tutor.com

เคยไหม?เรียนเขียนโปรแกรมมาตั้งหลายครั้งทำไมเขียนไม่เป็นสักที..

ต้องเรียนที่ expert-programming-tutor EPT เรียนจบแล้วมั่นใจเป็นแน่นอน
เน้นลงมือทำจริง!!
ด้วยการสอนคุณภาพระดับ World Class ทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงแก่นการเขียนโปรแกรมที่แท้จริง

หลักสูตรที่เปิดสอน
C/C++
สอนเขียนภาษา C ที่ expert-programming-tutor เน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง ภาษา C สามารถต่อยอดประยุกต์ใช้ในงานด้าน hardware และ ระบบปฏิบัติการของ computer หรือใครที่อยากทำในส่วนของ Image Processing ,Computer Vision หรือพวกหุ่นยนต์ก็ต้องเริ่มจากภาษา C นั้นเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม สอนภาษาซี
http://expert-programming-tutor.com/detail_course/c.php
โทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255

หลักสูตรที่เปิดสอน
C#(C sharp)
สอนเขียนภาษา C sharp ที่ expert-programming-tutor เน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง C sharp เป็นภาษา ที่นิยมใช้ในการเขียนโปแกรมบน Microsoft Windows และภาษาC sharpเองสามารถนำไปใช้เขียนWeb siteโดยใช้ASP.net เป็นframe workในการเขียน Web ได้อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม สอนซีชาร์ป
http://expert-programming-tutor.com/detail_course/cs.php
โทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255

***หลักสูตรที่เปิดสอน***
JAVA
เรียนเขียนโปแกรม JAVA ที่ expert-programming-tutor สอนจาวาโดย เน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง JAVA เป็นภาษา ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางที่สุดในโลก expert-programming-tutor.com สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งและเริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ ฝึกคิดแบบ OOP ฝึกคิดแบบ Software Architecture Design
รายละเอียดเพิ่มเติม สอนจาวา
http://expert-programming-tutor.com/detail_course/java.php
โทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255

***หลักสูตรที่เปิดสอน***
VB.NET
เรียนเขียนโปแกรม VB.NET(Visual Basic .NET)/VB.NET 2012 เรียนที่ expert-programming-tutor ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง โดย VB.NET เป็นภาษา ที่นิยมใช้ในการเขียนโปแกรมบน Microsoft Windows เป็นภาษาที่ง่ายและได้รับการพัฒนาต่อมาจาก vb 6 ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในอดีต รองรับการออกแบบด้วย UML ( Unified Modeling Language)
รายละเอียดเพิ่มเติม สอนวิชวลเบสิกดอทเน็ต (VB.NET)
http://expert-programming-tutor.com/detail_course/vb_net.php
โทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255

***หลักสูตรที่เปิดสอน***
Data Structure / Abstract Data Type
เรียนData Structure /Abstract Data Type ที่ expert-programming-tutor สอน เน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง เราจะได้รู้โครงสร้างการเก็บข้อมูลของ computer แบบต่างๆ สอนตั้งแต่พื้นฐานที่แน่นและถูกต้องเพื่อนำทฤษฎีที่เรียน ไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างแม่นยำและทำงานจริง ในหลักสูตร Data Structure /Abstract Data Type สอน Memory Management , Notation , Big O ,Big theta, and more Binary Search Tree..เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม สอน Data Structure,สอน Abstract Data Type
http://expert-programming-tutor.com/detail_course/algo.php
โทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255

***หลักสูตรที่เปิดสอน***
Algorithm
เรียน Algorithm ที่ expert-programming-tutor วิธีการสอน เน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง Algorithm เป็นวิชา ที่จะเรียนเกี่ยวกับวิธีคิด แก้ ปัญหาต่างๆ โดยใช้ computer
สอนNotation,Brute Force,Greedy,Dynamic Programming
Graph Problem (Min Flow - Max cut, Search ,Traveling Sale Problem, Minimum Spanning Tree,All Pair Shortest Path,State Space,Heap,P vs NP,Automata,Turing Machine เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม สอน อัลกอริทึม
http://expert-programming-tutor.com/detail_course/algo.php
โทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255

***หลักสูตรที่เปิดสอน***
Web Programming
เรียนเขียน WEB Programming ที่ expert-programming-tutor สอนเน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง ใน course นี้ จะสอนทุกอย่างที่ใช้บ่อยๆและจำเป็น ของ WEB Programming โดยจะเรียน สิ่งต่างๆต่อไปนี้
Internet Protocol ,HTTP ,FTP,HTML,CSS,PHP,MySQL,JavaScript,AJAX
รายละเอียดเพิ่มเติม สอน WEB Programming/PHP
http://expert-programming-tutor.com/detail_course/php.php
โทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255

***หลักสูตรที่เปิดสอน***
สอนกราฟิกแบบเร่งรัด ตามที่ผู้เรียนต้องการใช้งานเฉพาะด้าน
Adobe Photoshop / Adobe Illustrator CS2-CS6
รายละเอียดเพิ่มเติม สอน Photoshop สอน Illustrator
http://expert-programming-tutor.com/graphics_course.php
โทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255

***หลักสูตรที่เปิดสอน***
- OpenGL OpenCV
- OpenFramework
- Image Processing
- Database
- Android Programming สอนเขียนโปรแกรมบน Android
- iOS Programming สอนเขียนโปรแกรมบน iOS
- สอนเขียน GAME computer
- สอนทำ Website
http://expert-programming-tutor.com
โทร. 085-350-7540 , 084-88-00-255


เรียนกับเราต่างกับที่อื่นยังไง
1 คุณภาพการสอนระดับโลก ด้วยอาจารย์ระดับเทพ สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยรุ่นพี่เกียรตินิยม จากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทำงานจริงโดยทำงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เห็นผลแน่นอน สอนชัดเจนสนุก
2 ราคาโครตถูก เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของเราไม่ได้ต้องการรวยพันล้านจากการสอน แต่ เราต้องการพัฒนาโปรแกรมเมอร์คุูณภาพเข้าสู่วงการ เพื่อ ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางด้านนี้ของประเทศ
3 วิธีการสอนฝึกให้คิด และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้จบแล้วสามารถใช้งานได้จริง
4 สภานที่สอน ติดรถไฟฟ้าราชเทวี เดินทางสะดวก
5 เราไม่ได้เน้นสอน ภาษาและเครื่องมือเราสอนให้นักเรียนฝึกคิดเพื่อให้ต่อยอดเองได้ ทำให้เมื่อเรียนกับเราจบ เมื่อ เทคโนโลยีเปลี่ยน พัฒนาไปก็ไม่ต้องเสียเงินมาลงเรียนอีกเพราะสามารถประยุกต์ได้ เรียนครั้งเดียวรู้วิธีการต่อยอดเอง รู้ลึกกว่า เสียเวลาน้อยกว่า
6 ถ้าจะเรียนเขียนโปรแกรมก็ควรจะเรียนกับอาจารย์ที่จบตรงสายที่จะเรียนเช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาตรี เพราะถ้าอยู่ในวงการจะรู้ว่า ป.ตรีจบอย่างอื่น แล้วไปต่อโทด้าน it ก็ไม่สามารถรู้ลึกเท่าคนที่จบ ป.ตรีตรงสายได้ เพราะเนื้อหาที่เรียนของป.โทไม่ได้สอนลึกและกว้างเท่าป.ตรี (คือ ป.โทจะเรียนแบบเจาะลึกแค่บางเรื่อง)

ใครที่ควรเรียนกับเรา
1 นักเรียน ม.ต้น ม. ปลาย เพื่อเตรียมตัว หรือค้นหาตัวเองว่าอยาเรียนเขียนโปรแกรมในระดับ ปริญญาหรือไม่
2 นักเรียน ม.ต้น ม. ปลาย เพื่อเตรียมตัว สอบ สอวน. สสวท. โอลิมปิก คอมพิวเตอร์
3 นักศึกษาปริญญาตรี ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม
4 นักศึกษาปริญญาโท-เอก สำหรับงานวิจัย
5 เตรียมตัวเพื่อทำงาน
6 เจ้าของบริษัทที่อยากรู้ กระบวนการ ทางด้านนี้

นอกจากนี้
สำหรับโปรแกรมเมอร์ระดับเทพที่กำลังรายได้สูงระดับเทพ 25K - 70K เรามีหลายบริษัทที่กำลังตามหาตัวท่านอยู่
กรุณาติดต่อที่ http://www.expert-programming-tutor.com/job/โทร. 0853507540
http://www.expert-programming-tutor.com
Email : [email protected]
Email : [email protected]
facebook: https://www.facebook.com/Expert.Programming.Tutor


ส่งประกาศนี้ให้เพื่อน รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แจ้งลบประกาศ รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ

หมวดโฆษณา : ประกาศ

 • วัตถุประสงค์การโฆษณา : โฆษณา
 • ราคา : 0 บาท
 • วิธีส่งสินค้า : ทางพัสดุไปรษณีย์
 • สภาพสินค้า : ของใหม่
 • http://www.expert-programming-tutor.com

ข้อมูลผู้ลงประกาศ

รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • ชื่อผู้ประกาศ : woodder
 • สถานะ : บุคคลทั่วไป
 • ที่อยู่ติดต่อ : -
 • เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ
 • เบอร์แฟกซ์ : ไม่ระบุ
 • เบอร์มือถือ : ไม่ระบุ
 • อีเมล์ : ไม่ระบุ
 • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 • จำนวนคนเข้าชม : 184
 • วันที่ 8/02/2014 เวลา 15:16 น.
 • IP Address: 108.162.208.4

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศนี้ยังไม่มีใครแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ:
เบอร์ติดต่อ:
ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
E-mail:
อัพโหลดรูป: ( ไม่เกิน 100 kB )


^^ พิมพ์คำว่า "รักประเทศไทย" ในช่องด้านบน
ห้ามลงประกาศอื่นหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการประกาศนี้, ห้าม! สแปมคีย์เวิร์ด

รายการประกาศที่คุณอาจสนใจ


โฆษณา รายละเอียด
ประกาศ
หมวด: ประกาศอื่นๆ
โรงงานผลิตครีมผิวขาว โรงงานผลิตครีมผิวขาว
283
ขาย
หมวด: กล้อง
นำเข้า กล้องวงจรปิด CCTV ราคาถูก ชุด 4กล้อง 7,800 บาท เรากล้าท้าพิสู... ราคา 7800 บาท นำเข้า กล้องวงจรปิด CCTV ราคาถูก ชุด 4กล้อง 7,800 บาท เรากล้าท้าพิสูจน์ เครื่องDVR,กล้องCCTV
210
ขาย
หมวด: เฟอร์นิเจอร์
วอลเปเปอร์ ผ้าม่าน ของแต่งบ้าน วอลเปเปอร์ ราคา วอลเปเปอร์ติดผนัง วอลเปเปอร์ ผ้าม่าน ของแต่งบ้าน วอลเปเปอร์ ราคา วอลเปเปอร์ติดผนัง
169
ขาย
หมวด: ที่ดิน
ขายที่ดิน 1 ไร่เศษ ติดถนน เชียงใหม่ – เชียงราย กม .46 ทำเลดี ราคา 5000 บาท ขายที่ดิน 1 ไร่เศษ ติดถนน เชียงใหม่ – เชียงราย กม .46 ทำเลดี
180
ขาย
หมวด: อุปกรณ์แต่งบ้าน
ผู้ออกแบบ (Design) และผลิตงานตกแต่งภายใน ควบคุมราคาจนจบงาน เพื่อตอบส... ผู้ออกแบบ (Design) และผลิตงานตกแต่งภายใน ควบคุมราคาจนจบงาน เพื่อตอบสนองต่องบประมาณและความต้องการ
204
ขาย
หมวด: เก้าอี้
เก้าอี้บาร์ ราคาถูก ราคา 500 บาท เก้าอี้บาร์ ราคาถูก
119
ประกาศ
หมวด: งานและการศึกษาอื่นๆ
โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Vancouver เรียนต่อแคนาดา โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Vancouver เรียนต่อแคนาดา
110
ขาย
หมวด: เครื่องจักร
ใครสนใจ เครื่องเชื่อมทิก มาทางนี้เลยครับ ใครสนใจ เครื่องเชื่อมทิก มาทางนี้เลยครับ
308