อินเตอร์เน็ตทรู เล่นเน็ตไม่จำกัด NET Unlimited ด้วยความเร็วสูงสุด 512Kbps - ลงประกาศฟรี @M08056032

ลงประกาศฟรี

อินเตอร์เน็ตทรู เล่นเน็ตไม่จำกัด NET Unlimited ด้วยความเร็วสูงสุด 512Kbps

อินเตอร์เน็ตทรู เล่นเน็ตไม่จำกัด NET Unlimited ด้วยความเร็วสูงสุด 512Kbps
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

อินเตอร์เน็ตทรู สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 512Kbps ในราคา 11 บาท/วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =11.77 บาท ใช้งานได้ได้ 500 Mb เมื่อใช้ความเร็วสูงสุดจนครบกำหนด ความเร็วจะลดลงเหลือ 64 Kbps สนใจบริการนี้แค่กดสมัคร *900*8908*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 384Kbps ในราคา 14 บาท/วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =14.98 บาท สนใจบริการนี้แค่กดสมัคร *900*1901*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 3G สูงสุดได้ 320MB ในราคา 49 บาท/วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =53บาท เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 320 ความเร็วจะลดลงเหลือ 64Kbps สนใจบริการนี้แค่กดสมัคร *900*3302*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 384Kbps ในราคา 69 บาท/ 7วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =73.83บาท สนใจบริการนี้แค่กดสมัคร *900*1902*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 200MB ในราคา 79 บาท/ 7วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =84.53บาท เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 200MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps สนใจบริการนี้แค่กดสมัคร *900*8927*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1GB ในราคา 249 บาท/ 7วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =267บาท เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps สนใจบริการนี้แค่กดสมัคร *900*3324*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 256Kbps ตลอด ในราคา 49 บาท/วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =53บาท สนใจบริการนี้แค่กดสมัคร *900*8932*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 512Kbps ในราคา 59 บาท/ 7วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =63.13 บาท ใช้ได้วันละ 500 Mb เมื่อใช้ความเร็วสูงสุดจนครบกำหนด ความเร็วจะลดลงเหลือ 64 Kbps สนใจบริการนี้แค่กดสมัคร *900*8909*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 59 บาท/ 7วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =63.13บาท เล่นเน็ตได้ สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 200MB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 200MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps สนใจบริการนี้แค่กดสมัคร *900*8811*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 399 บาท/ 30 วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =427บาท เล่นเน็ตได้ สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps สนใจบริการนี้แค่กดสมัคร *900*3339*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 599 บาท/ 30 วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =641บาท สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 2GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 2GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps สนใจบริการนี้แค่กดสมัคร *900*3359*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 799 บาท/ 30 วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =854.93บาท สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 3GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 3GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps สนใจบริการนี้แค่กดสมัคร *900*3379*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 899 บาท/ 30 วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =962บาท สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 5GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 5GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 384Kbps สนใจบริการนี้แค่กดสมัคร *900*3389*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 9 บาท/วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =9.63บาท สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 512Kbps ตลอด กด*900*8908*17406339# แล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 14 บาท/วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =14.98บาท สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 384Kbps ตลอด กด*900*1901*17406339# แล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 49 บาท/วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =53บาท สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 3G สูงสุดได้ 320MB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 320 ความเร็วจะลดลงเหลือ 64Kbps กด *900*3302*17406339# แล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 69 บาท/ 7วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =73.83บาท สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 384Kbps กด *900*1902*17406339#แล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 79 บาท/ 7วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =84.53บาท เล่นเน็ตได้ สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 200MB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 200MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*8927*17406339# แล้วโทรออก

อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 249 บาท/ 7วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =267บาท เล่นเน็ตได้ สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*3324*17406339# แล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 49 บาท/วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =53บาท เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 256Kbps ตลอด กด *900*8932*17406339#แล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 59 บาท/ 7วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =63.13บาท เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 512Kbps ตลอด กด *900*8909*17406339# แล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 59 บาท/ 7วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =63.13บาท เล่นเน็ตได้ สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 200MB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 200MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*8811*17406339# แล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 399 บาท/ 30 วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =427บาท เล่นเน็ตได้ สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*3339*17406339# แล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 599 บาท/ 30 วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =641บาท สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 2GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*3359*17406339# แล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 799 บาท/ 30 วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =854.93บาท สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 3GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 2GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*3379*17406339# แล้วโทรออก
อินเตอร์เน็ตทรู ราคา 899 บาท/ 30 วัน (+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) =962บาท สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 5GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 5GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 384Kbps กด *900*3389*17406339# แล้วโทรออก


ส่งประกาศนี้ให้เพื่อน อินเตอร์เน็ตทรู เล่นเน็ตไม่จำกัด NET Unlimited ด้วยความเร็วสูงสุด 512Kbps แจ้งลบประกาศ อินเตอร์เน็ตทรู เล่นเน็ตไม่จำกัด NET Unlimited ด้วยความเร็วสูงสุด 512Kbps

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ

หมวดโฆษณา : อุปกรณ์สื่อสาร

 • วัตถุประสงค์การโฆษณา : ขาย
 • ราคา : 11 บาท
 • วิธีส่งสินค้า : วิธีอื่น
 • สภาพสินค้า : ของใหม่
 • http://pronet-true.com/

ข้อมูลผู้ลงประกาศ

อินเตอร์เน็ตทรู เล่นเน็ตไม่จำกัด NET Unlimited ด้วยความเร็วสูงสุด 512Kbps

 • ชื่อผู้ประกาศ : อารยา ถาไวย์
 • สถานะ : สมาชิกเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ตทรู เล่นเน็ตไม่จำกัด NET Unlimited ด้วยความเร็วสูงสุด 512Kbps
 • ที่อยู่ติดต่อ : 109/1
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0979681417
 • เบอร์แฟกซ์ : ไม่ระบุ
 • เบอร์มือถือ : 0979681417
 • อีเมล์ : [email protected]
 • จังหวัด : เชียงใหม่
 • จำนวนคนเข้าชม : 189
 • วันที่ 8/03/2016 เวลา 08:48 น.
 • IP Address: 223.207.112.2

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศนี้ยังไม่มีใครแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ:
เบอร์ติดต่อ:
ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
E-mail:
อัพโหลดรูป: ( ไม่เกิน 100 kB )


^^ พิมพ์คำว่า "รักประเทศไทย" ในช่องด้านบน
ห้ามลงประกาศอื่นหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการประกาศนี้, ห้าม! สแปมคีย์เวิร์ด

รายการประกาศที่คุณอาจสนใจ


โฆษณา รายละเอียด
ขาย
หมวด: ของสะสมอื่นๆ
หลวงพ่อทวดเบ้าทุบ วัดปราสาท ราคา 2500 บาท หลวงพ่อทวดเบ้าทุบ วัดปราสาท
11
ขาย
หมวด: ที่ดิน
ขายที่ดิน6ไร่ พร้อมบ้าน 2หลังวิวสวยบรรยากาศดี ราคา2500000บาท ราคา 2500000 บาท ขายที่ดิน6ไร่ พร้อมบ้าน 2หลังวิวสวยบรรยากาศดี ราคา2500000บาท
130
ประกาศ
หมวด: งานพิเศษ
สมัครงาน งาน part time รายได้ดี งานพิเศษพิมพ์ข้อมูล ทำงานที่บ้านได้ ... สมัครงาน งาน part time รายได้ดี งานพิเศษพิมพ์ข้อมูล ทำงานที่บ้านได้ รับด่วน
115
ให้เช่า
หมวด: ทาวน์เฮาส์
ให้เช่าทาวน์โฮม 2 ชั้น โครงการ เดอะคอนเนค หลักสี่ ราคา 15000 บาท ให้เช่าทาวน์โฮม 2 ชั้น โครงการ เดอะคอนเนค หลักสี่
3
ให้เช่า
หมวด: บ้าน
บ้านธัณย์สิตาให้เช่ารายวันในหัวหิน ราคา 10000 บาท บ้านธัณย์สิตาให้เช่ารายวันในหัวหิน
478
ให้เช่า
หมวด: หอพัก
บริษัท บางนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ราคา 7000 บาท บริษัท บางนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
485
ขาย
หมวด: โฆษณาสินค้า
Waterfree urinal MARVEL โทร 02-9785650-2 Waterfree urinal MARVEL โทร 02-9785650-2
40
ขาย
หมวด: เครื่องประดับ
จำหน่ายหินนำโชค หินเสริมมงคล หินสี สุดฮิต หินแท้นำเข้า เกรดสวยๆ ส่งฟ... จำหน่ายหินนำโชค หินเสริมมงคล หินสี สุดฮิต หินแท้นำเข้า เกรดสวยๆ ส่งฟรี
143